11-11-12

Biografie van Xavier Temmerman

temmerman.jpgKanunnik Temmerman is in Duffel geboren op 2 april 1850.  Hij is privé-leraar bij de katholieke politicus en notaris Jules Roberti.  Hij heeft een speciale intuïtie voor de sociale noden van zijn tijd en wordt gedreven door een apostolische bewogenheid.  Hij is een strijdende figuur, een doordrijver met een onvermoeibare inzet en is betrokken bij de polemieken tussen de katholieken en de  liberalen tijdens de schoolstrijd.  Als priester speelt hij een sociale rol bij de maatschappelijke hervormingen op het einde van de 19de eeuw.

Een innerlijke kracht, ontvangen tijdens een eucharistieviering in Paray-le-Monial in Frankrijk, stuwt hem.Temmerman, Xavier Temmerman, Jules Roberti, Leuven, Huldenberg, Annonciaden, Annuntiaten Heverlee, heilig hartinstituut heverlee  Hij realiseert een nieuw type van voortgezet onderwijs voor meisjes en een eigen vorm van internaat.  In 1887 opent hij in de Halvestraat te Leuven een beroeps- en huishoudschool en later ook een hogere landbouwschool voor meisjes.  Het "Gesticht van het H.-Hart en van de Onbevlekte ontvangenis" omvat zowel een internaat als een externaat.

Voor zijn school doet Temmerman een beroep op de zusters Annonciaden van Huldenberg die in 1887 een eeuw traditie achter de rug hebben.

In 1888 brengt hij een bezoek aan het "oratorium" van Don Bosco in Turijn en wordt door Don Rua, de naaste medewerker van Don Bosco ontvangen.  Hij vraagt er raad over de opvoedingsmethode en het preventief systeem.

Temmerman, Xavier Temmerman, Jules Roberti, Leuven, Huldenberg, Annonciaden, Annuntiaten Heverlee, heilig hartinstituut heverleeDe eerste steenlegging van het H-Hartinstituut van Heverlee  vindt plaats op 1 juni 1894.
De verhuizing van de Halvestraat in Leuven naar Heverlee volgt.
Het H-Hartinstituut in Heverlee groeit en de congregatie van de Annuntiaten van Heverlee wordt volledig zelfstandig vanaf 1907.

Op 13 april 1920 sterft kanunnik Temmerman.  Hij ligt begraven op het kloosterkerkhof van de Annuntiaten van Heverlee.

13-10-12

Historiek van de congregatie.

WIJ HEBBEN ALS ANNUNTIATEN VAN HEVERLEE EEN DRIEVOUDIG ERFGOED:

  • Het apostolische charisma van pastoor De Clerck
  • De annuntiatenspiritualiteit van Johanna van Frankrijk
  • De onderwijskundige en pedagogische visie van kanunnik Temmerman    

Wij keren terug in de tijd tot 1797 in Veltem (België).  Petrus Jacobus De Clerck is er pastoor.   Hij ziet in zijn dorp dat arme kinderen niet naar school kunnen gaan.  Ze moeten meehelpen op het veld of gaan bedelen.  Ze brengen hun tijd door op straat en komen terecht in de vicieuze cirkel van armoede en miserie.  Daarom opent hij een school.  Jonge vrouwen komen hem helpen.  Ze gaan samenwonen en stilaan groeit een zustergemeenschap.  Pastoor De Clerck geeft hen een grote bezieling mee en een voorkeurliefde voor kinderen en zieken.


annuntiaten,heverlee,jacobus de clerck,johanna van frankrijk,xavier temmerman,congo,burundi,kameroen,grentheville,heilig hartinstituut heverleeDe opvolger van Pastoor De Clerck, pastoor Thijs, geeft aan deze zusters de regel van de Orde van de Annuntiaten.  Deze beschouwende orde werd in 1502 gesticht door Johanna van Frankrijk. Haar mariale spiritualiteit is gebaseerd op het evangelie, vooral op het verhaal van de Annuntiatie. (Annuntiaat zijn is...)  Vanaf de kerkelijke erkenning in 1833 als apostolische congregatie, worden de zusters, Annuntiaten, genoemd.

Het aantal zusters nam toe.  Toch kon Veltem, wegens de vele nieuwe stichtingen, de vraag naar zusters niet meer beantwoorden.  Verschillende huizen werden zelfstandig.  Op onze dagen zijn er zes congregaties van annuntiaten: in België: Veltem, Itterbeek, Huldenberg, Berchem en Heverlee.  Sinds 1998 zijn de hermanas de la Anunciaciòn van Jocotàn in Guatemala zelfstandig geworden.

annuntiaten,heverlee,jacobus de clerck,johanna van frankrijk,xavier temmerman,congo,burundi,kameroen,grentheville,heilig hartinstituut heverlee

In 1894 groeide onder het impuls van kanunnik Xavier Temmerman een Annuntiatengemeenschap in Heverlee.  De opvoeding en het onderwijs van jonge meisjes na hun 12 jaar stond toen centraal omdat in die tijd weinig scholing bestond voor hen.  Het pedagogisch charisma van kanunnik Temmerman werd verrijkt met de assisterende opvoedingsstijl en de preventieve opvoedingsmethode van Don Bosco.  Zowel de zustergemeenschap van Annuntiaten, als het Heilig Hartinstituut van Heverlee kenden weldra een hoge bloei.


Als internationale congregatie hebben wij ook zusters aanwezig in Afrika en in Frankrijk.  In 1931 ontstonden missieposten in Congo en wat later in Burundi.  In 1999 startte vanuit Congo een stichting in Kameroen.annuntiaten,heverlee,jacobus de clerck,johanna van frankrijk,xavier temmerman,congo,burundi,kameroen,grentheville,heilig hartinstituut heverleeIn samenwerking met het monasterium van Thiais en Brucourt (Frankrijk) wordt een nieuw project voorbereid in Grentheville (nabij Caen - Frankrijk).

Vanuit eenzelfde mariale spiritualiteit willen de annuntiaten de Blijde Boodschap brengen in allerlei vormen van dienstbaarheid in diverse milieus.

09-06-12

Nieuwsbrief 'Het Angelus' 9

Nieuwsbrief 'Het Angelus' 9 kan gelezen worden.

Klik hier:  nieuwsbrief_juni_2012!!!.pdf

De inhoud:

Hoogtechnologisch en ambachtelijk: de restauratie van het Stevensorgel...

Wij zetten oude en nieuwe deuren van het Heilig Hartinstituut voor u op een kier...

Open monumentendag Vlaanderen: muziek, woord en beeld...

Research: een ondernemende annuntiate...

Lezing Lasse Sonne (Zweden) over erfgoededucatie en schoolmoeheid...

Erfgoedpublicaties...

Sites...

Expo...

orgelbouw Pels mei 2012 008.JPG

14-11-10

Heilig Hartinstituut Heverlee: levende erfgoedsite, unieke kapel

Heilig Hartinstituut Heverlee: levende erfgoedsite, unieke kapel

De dagelijkse toestroom van fietsen en auto’s is indrukwekkend. Drukke onderwijsactiviteit en waardevol erfgoed gaan hier al jarenlang samen.

De scholencampus van het Heilig Hartinstituut ligt op een groen domein aan de Leuvense stadsrand. De oorsprong ervan gaat terug tot in de negentiende eeuw. Daarvan getuigt het imposante en beschermde Helleputtegebouw. In de loop van de twintigste eeuw zetten verschillende architecten het domein naar hun hand. Ze zochten bouwkundige antwoorden voor de onderwijsnoden, de woonbehoeften en de agrarische functies op de site.

De Boodschapkapel in het hart van de site is verborgen en haast onzichtbaar geïntegreerd in de schoolarchitectuur. Het is een toprealisatie van de pelgrimkunstenaars. Zij wilden de religieuze kunst authentieker en eigentijdser maken. Het project was controversieel en werd door de toenmalige kerkelijke hiërarchie niet gesmaakt. Maar vandaag en in gerestaureerde vorm overtuigt de kapel elke bezoeker van haar tijdloze klasse en kunsthistorische waarde.

Voor de zusters annuntiaten van Heverlee heeft de Boodschapkapel een zeer bijzondere betekenis. Zij hebben hier hun geloften afgelegd, hebben er hun jubilea gevierd en werden van hieruit gezonden. De glasramen geven uitdrukking aan de kerngedachte van hun spiritualiteit. Generaties leerlingen en leerlingen hebben in deze ruimte sterke momenten beleefd. Velen willen jaren later terug naar de sacrale plek die hen raakte.

Dit boek belicht de rijke geschiedenis van het domein en de campus en klopt aan bij al haar bewoners. Zij vinden in dit verhaal een stukje van zichzelf terug. Het boek is een must voor wie geïnteresseerd is in onderwijserfgoed. De Boodschapkapel neemt in het boek de prominente plaats in die haar toekomt. Het boek is rijk geïllustreerd met historische en actuele foto’s.

 

INHOUD VAN HET BOEK:

WOORD VOORAF

INLEIDING

HET DOMEIN: GROENE ZONE AAN DE STADSRAND

hhh2 001.jpgGelepeld tussen de Parkabdij en de gronden van Arenberg

Puzzelstukken tot een groter geheel

Twee wereldoorlogen: uitbreiding, dan weer inkrimping

Ruimtelijke ordening: streven naar een groene campus

met groeimogelijkheid

 

DE SITE: PRODUCT VAN 120 JAAR BOUW- EN ONDERWIJSGESCHIEDENIS

hhh1 001.jpgModelschool

Scholendorp

Campus op de campus

Woon en zorg

 

DE BOODSCHAPKAPEL: KLASSEVOL ERFGOED IN HET HART VAN DE SITE

hhh3 001.jpgEen nieuw project, een nieuwe geest

De Pelgrim: gebundelde krachten

Gebouw: zuivere architectuur

Glasramen: zuiders kleurenpalet

Aanpassingen en restauratie

 

BEWONERS EN BEZOEKERS: VAN KIND TOT KONING

hhh4 001.jpgBewoners: opvallende diversiteit

Bezoekers: lange traditie van onthaalinstelling

 

 

 

 

DE VISIE: GEDREVEN EN GEDRAGEN

hhh5 001.jpgApostolische gedrevenheid

Het motto van de dienstbaarheid

Opvoeding en onderwijs: geïntegreerd

Het gezag van het hart doet wonderen

 

TECHNISCHE INFORMATIE:

Volume: 100 blz

120 kleuren- en zwart-witfoto’s

Formaat: 22 x 22 cm

Redactie:

Ria Christens

De kaderteksten kwamen tot stand in samenwerking met klas 2SA – DLO KHLeuven

Academiejaar 2009-2010 o.l.v. lector Koen Vandevenne.

Vormgeving: Kristien Peeters

Druk: Vanderpoorten nv

Papier mat maco 135 gr

Genaaid en geplakt

Uitgave: vzw Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee, 2010

Prijs: € 15 te betalen op reknr: 734-0258661-68 van Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee vzw

Bestellen: archief.annuntiaten@scarlet.be

Dit boek werd gerealiseerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

boekRiaChristens 001.jpg

22-05-10

Xavier Temmerman

temmermanKanunnik Temmerman is in Duffel geboren op 2 april 1850.  Hij is privé-leraar bij de katholieke politicus en notaris Jules Roberti.  Hij heeft een speciale intuïtie voor de sociale noden van zijn tijd en wordt gedreven door een apostolische bewogenheid.  Hij is een strijdende figuur, een doordrijver met een onvermoeibare inzet en is betrokken bij de polemieken tussen de katholieken en de  liberalen tijdens de schoolstrijd.  Als priester speelt hij een sociale rol bij de maatschappelijke hervormingen op het einde van de 19de eeuw.
Een innerlijke kracht, ontvangen tijdens een eucharistieviering in Paray-le-Monial in Frankrijk, stuwt hem.  Hij realiseert een nieuw type van voortgezet onderwijs voor meisjes en een eigen vorm van internaat.  In 1887 opent hij in de Halvestraat te Leuven een beroeps- en huishoudschool en later ook een hogere landbouwschool voor meisjes.  Het "Gesticht van het H.-Hart en van de Onbevlekte ontvangenis" omvat zowel een internaat als een externaat.
Voor zijn school doet Temmerman een beroep op de zusters Annonciaden van Huldenberg die in 1887 een eeuw traditie achter de rug hebben.
In 1888 brengt hij een bezoek aan het "oratorium" van Don Bosco in Turijn en wordt door Don Rua, de naaste medewerker van Don Bosco ontvangen.  Hij vraagt er raad over de opvoedingsmethode en het preventief systeem.
 
De eerste steenlegging van het H.-Hartinstituut van Heverlee  vindt plaats op 1 juni 1894.
De verhuizing van de Halvestraat in Leuven naar Heverlee volgt.
Het H.-Hartinstituut in Heverlee groeit en de congregatie van de Annuntiaten van Heverlee wordt volledig zelfstandig vanaf 1907. 
 
kerkhofOp 13 april 1920 sterft kanunnik Temmerman.  Hij ligt begraven op het kloosterkerkhof van de Annuntiaten van Heverlee.